Get Adobe Flash player

Interim

Management


Interim Management


Tijdelijke versterkingen op kader of top kader niveau?


Van algemeen management tot op afdelingsleiding niveau zijn wij inzetbaar. Direct in lijn of soms ter ondersteuning van bestaande managers.


Op een bepaald gebied extra kennis nodig op een keerpunt? We kunnen de dagelijkse gang van zaken overnemen om uw managers vrij te spelen voor verandermanagement, maar ook kunnen we deze veranderingen initiëren.


KennisTraining en assistentie


Training en assistentie bij het maken van de inhoud van uw kennissysteem.


We trainen uw mensen in hoe ook zij kunnen bijdragen aan dit systeem. Ook laten we ze zien hoe men collega's vindt die kunnen helpen bij voorkomende moeilijkheden.


Onderzoek


Onderzoek naar strategische en operationele kennis ,verdeling over uw organisatie, bepaling van sleutelfiguren in de organisatie en herindexering van bestaande kennis database.

CreativiteitCreativiteit en Innovatie                                                                                                     

We assisteren bij het gebruik van creativiteit en de kennis in uw organisatie voor een optimale innovatie en markt penetratie.
Elke maand verlaten mensen hun onderneming voor de volgende stap in hun carriëre. Met hen verdwijnt vaak specifieke operationele of strategische kennis, vooral de kennis die zij niet wilden delen. Iedereen die een organisatie verlaat kost direct of indirect geld. Soms wanneer verkoop geralteerde mensen verdwijnen kost het u omzet. Wanneer iemand uw organisatie verlaat zonder nadelige effecten, prima, want hij had blijkbaar geen toegevoegde waarde.

Veel ondernemingen kiezen voor kennisdeling via sharing software of intranetten. Vaak mislukt dat. Waarom?


Niet iedereen is een specialist, een onderwijzer en een kopijschrijver ineen. Daarom is er slechte input in uw systeem dat daarom in korte tijd zijn waarde verliest. Moeilijk te lezen en begrijpen artikelen, webpagina's en instructies helpen NIET om een kennisniveau te onderhouden. Aan de andere kant is leren een specialiteit op zich, niet iedereen heeft hetzelfde leervermogen. Als u alleen maar een stuk papier of webpagina ter beschikking stelt bereikt u niet iedereen in uw doelgroep. Mensen leren op verschillende manieren, daarom moet u kennis of leerstof op verschillende manieren aanbieden. Als u in voorgaande iets herkent, dan zijn wij er van overtuigd u te kunnen helpen.


© 2012 WeDo! Consultancy and Stg. EMM