Get Adobe Flash player

De Collega Keten
Vele beroepsgroepen worden geconfronteerd met snelle veranderingen in gebruikte technieken en methodieken.

De komst van de personal computer en de snelle ontwikkeling in de capaciteit van deze computers heeft hier in

sterke mate bijgedragen.

Ondernemingen worden uit kostentechnische overwegingen en op grond van efficientie steeds platter georganiseerd.

Ook het opsplitsen van ondernemingen naar produktgerichte kleine zefstandige units komt steeds vaker voor.

Het aantal "eenlingen" in een organisatie neemt hierdoor sterk toe.

De tijd dat er funktionele afdelingen waren waar meerdere beroepsgenoten funktioneerden en met elkaar overlegden,

en daardoor elkaar sterker maakten lijkt definitief achter ons te liggen. De efficientie is toegenomen.

De communicatielijnen tussen de verschillende beroepsgebieden in een organisatie zijn korter geworden waardoor

produkten efficient en relatief goedkoop geproduceerd kunnen worden.

Het leerproces van funktionarissen is echter geremd. Er bestaat geen overleg meer tussen beroepsgenoten (collega’s).

Het samen sterk gevoel is verdwenen, het leren is een proces geworden van leren van de eigen fouten.

In de moderne bedrijfskunde is kennis en kennismanagement een steeds belangrijker positie in gaan nemen.

Organisaties met personeelszaken en personeel en organisatie afdelingen migreren langzamerhand naar organisaties met

HRM afdelingen waar kennismanagement een belangrijke rol speelt. Cursussen blijken echter vaak niet aan de

verwachting te voldoen, vaak wordt verteld wat de docent weet en niet wat de leerling wil weten, bovendien is er een

wild groei van opleidingsinstituten zodat het eruit pikken van de juiste cursus een crime is geworden.

Kennisoverdracht met behulp van Portals en Internet sterft vaak een zachte dood omdat de interactie te indirect is.

Als gekeken wordt naar de betekenis van het wordt collega in de (oudere versies) van van Dales woorden boeken

blijkt het hier te gaan om beroepsgenoot die niet per definitie in hetzelfde bedrijf hoeft te funktioneren. Met andere woorden

beroepsgroepen zijn gedefinieeerd over bedrijfsstructuren heen. Twee timmerlieden van verschillende ondernemingen zijn

dus collega’s van elkaar maar niet de timmerman en de metselaar van een onderneming. In de literatuur wordt gesproken van

een zekere kennisoverdracht tussen collega’s in direct contact (oorlogsverhalen). Echter de kosten die reizen naar en van

elkaar alsmede de kosten aan arbeidstijdverlies zouden deze vorm van kennisuitwisseling onaantrekkelijk maken. Maar er is

een midddenweg.

En WeDo! Consultancy kent die weg


Ed Ploeg

Geert Mikkers


© 2012 WeDo! Consultancy and Stg. EMM